Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Ingvild Reymert, stipendiat og forsker, NIFU. Reymert har studert organisering av høyere utdanningsinstitusjoner, studenters arbeidsmarkedstilpassing og akademiske karrierer. I hennes doktorgrad ser hun på evaluering av forskningskvalitet i akademiske ansettelsesprosesser.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2