Ingvild Nistov

Ingvild Nistov

Ingvild Nistov er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser dreier seg blant annet om a) andrespråkslæring og andrespråksundervisning med utgangspunkt i bruksbasert lingvistikk, b) flerspråklighet i sosiolingvistisk perspektiv – med fokus på språklig praksis blant ungdom i urbane miljøer (multietnolekt) og språkbruk, språkideologi og identitet i familier med innvandrerbakgrunn, c) språkkontakt (tyrkisk–norsk). Nistov har doktorgrad fra Universitetet i Oslo med en avhandling om «referential management» i L2 narrativer. Hun underviser i andrespråkslæringsteori, andrespråksdidaktikk, tekst i et andrespråksperspektiv og flerspråklighet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform