Ingvild Alfheim

Ingvild Alfheim er førstelektor i norsk ved institutt for barnehagelærerutdanningen, Fakultet for lærerutdanningen og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitet. Hun forsker og underviser på barnelitteratur og litteraturdidaktikk, og er spesielt interessert i sammenhengene mellom litteratur og lek. Hun har skrevet tidsskriftsartikler og bidratt i flere antologier, blant annet Barnehagens friluftsliv (2022). Hun har i samarbeid med Cecilie Dyrkorn Fodstad vært redaktør på boka Språklæring de siste året i barnehage (2018) og de har forfattet Skal vi leke en bok - språktilegnelse gjennom bildebøker (2014). Les mer om forfatteren på OsloMet - storbyuniversitetet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform