Ingvild Øye
© Universitetet i Bergen

Ingvild Øye

Ingvild Øye, født 1945, er professor emerita i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen og har tidligere vært direktør ved Bryggens Museum i Bergen. Forskningen har vært rettet både mot agrare og urbane forhold, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – med fokus på rurale kulturlandskap, driftsformer og teknologi, og tilsvarende bystruktur og materiell kultur innen byforskningen. Kvinne og kjønnsproblematikk er også et særlig interesseområde og i flere studier er kjønnsperspektivet en integrert del.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform