Ingvild Øye
© Universitetet i Bergen

Ingvild Øye

Omtale

Ingvild Øye er professor i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen og har tidligere vært direktør ved Bryggens Museum i Bergen. I sin forskning har hun særlig vært opptatt av agrar arkeologi og rurale kulturlandskap, men også byarkeologi, særlig bystruktur og den materielle kulturen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kvinne og kjønnsproblematikk er også et særlig interesseområde og i flere studier er kjønnsperspektivet en integrert del.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1