Ingunn Valbekmo

Ingunn Valbekmo

Ingunn Valbekmo er universitetslektor ved Matematikksenteret, NTNU. Hun har 20 års erfaring som lærer på barnetrinnet, men har siden 2017 vært ansatt ved Matematikksenteret. Arbeidsområder ved Matematikksenteret innbefatter prosjektansvar for arbeidet med Matematikk og inkluderende undervisning i oppvekstnettverk Nordmøre og for prosjekter knyttet til MAM – Mestre ambisiøs matematikkundervisning. Hun har også vært med i Dekom-prosjektet Tidlig innsats i begynneropplæringen, et prosjekt som er initiert av Statsforvalteren i Trøndelag, og som varer i 3 år og inkluderer åtte nettverk i Trøndelag. Matematikksenteret og Skrivesenteret samarbeider om dette prosjektet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform