Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen er kulturviter og forsker ved NOVA, OsloMet. Hun har forsket på ungdoms trivsel og relasjoner og har vært opptatt av å forstå unges identitet, tilhørighet og livstilfredshet. Hun har også belyst etnisk identitet og gruppedannelse, psykiske helseplager, unges fritid og psykososialt miljø i skolen.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3