Ingunn Dahler Hybertsen

Ingunn Dahler Hybertsen

Ingunn Hybertsen Lysø er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Avdeling for Ledelse og Internasjonalt Samarbeid (ALIS) og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning. Hun er utdannet pedagog fra NTNU med doktorgrad fra 2010 om lederes læring gjennom deltakelse i lederutviklingsprogrammer. Hennes undervisning er innen organisasjon, ledelse, HRM, pedagogikk og metode. Lysø forsker på hvordan deltakelse i programmer for utvikling og utdanning av ledere på tvers av ulike sektorer bidrar til læring og utvikling på individ-, organisasjons- og systemnivå. Andre forskningsinteresser er hva som skjer i praksisfellesskap i internasjonale operasjoner og i organisatoriske endringsprosesser med tanke på læring. Lysøs forskning er publisert i International Journal of Training and Development (IJTD) og Advances in Developing Human Resource (ADHR).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform