Ingrid Wang Larsen

Ingrid Wang Larsen (f. 1982) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2007. Hun er ansatt som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss. Larsen underviser og forsker innenfor blant annet forvaltningsrett, miljørett og ekspropriasjonsrett.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4