Ingrid Maria Hanken
© NMH/Jarle Nyttingnes

Ingrid Maria Hanken

Ingrid Maria Hanken har en dr.philos.-grad i pedagogikk og er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, hvor hun underviser og veileder ved mastergradsstudiet i musikkpedagogikk. Hun er valgt som prorektor for institusjonen 2006-2013 med særlig ansvar for studietilbud og utdanningskvalitet. Hun har vært medlem av mange nasjonale og internasjonale utvalg og styrer for musikk- og musikklærerutdanning, og hun har publisert mange artikler, redigert flere antologier samt utgitt læreboken Musikkundervisningens didaktikk på Cappelen Akademisk Forlag sammen med kollega Geir Johansen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform