Ingrid Harg

Ingrid Harg

Ingrid Harg er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – storbyuniversitetet, og er tilknyttet Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i akuttsykepleie. Hun har erfaring som intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, Oslo universitetssykehus.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform