Ingrid Demmelmaier

Ingrid Demmelmaier

Ingrid Demmelmaier (ingrid.demmelmaier@pubcare.uu.se) er dosent ved Uppsala Universitet og disputerte for sin ph.d. i 2010. Hun har arbeidet klinisk som fysioterapeut i mange år i primærhelsetjenesten og i militær bedriftshelsetjeneste. Demmelmaier har en bachelor i psykologi. Hennes forskningsområde er primært fysisk aktivitet med fokus på atferdsendring ved ulike sykdomstilstander. Demmelmaier har undervisningsoppdrag på masternivå og holder også frittstående kurs i Sverige, Norge og Sveits.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform
  • Fysisk aktivitet og helse av Sigmund Alfred Anderssen, Sveinung Berntsen, Hilde Lohne-Seiler og Monica Klungland Torstveit (Heftet)

    Fysisk aktivitet og helse

    Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2018 ISBN 9788202568313 Heftet Akademisk