Ingrid Demmelmaier

Ingrid Demmelmaier

Ingrid Demmelmaier (ingrid.demmelmaier@pubcare.uu.se) er dosent ved Uppsala Universitet og disputerte for sin ph.d. i 2010. Hun har arbeidet klinisk som fysioterapeut i mange år i primærhelsetjenesten og i militær bedriftshelsetjeneste. Demmelmaier har en bachelor i psykologi. Hennes forskningsområde er primært fysisk aktivitet med fokus på atferdsendring ved ulike sykdomstilstander. Demmelmaier har undervisningsoppdrag på masternivå og holder også frittstående kurs i Sverige, Norge og Sveits.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform