Ingrid Bay-Larsen

Ingrid Bay-Larsen

Ingrid Bay-Larsen er forskningsleder ved Nordlandsforskning, gruppe for Miljø og samfunn. Hun har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for (naturvitenskap og teknologi) NENT siden 2014. Bay-Larsen har doktorgrad fra Norges fiskerihøyskole, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser omhandler vitenskapens rolle i kunnskapsbasert politikk og forvaltning, med særlig vekt på det grønne skiftet og bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer i nord.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2