Ingri Dommersnes Jølbo

Ingri Dommersnes Jølbo

Omtale
Ingri Dommersnes Jølbo er PhD-stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier/Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hennes avhandling handler om identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving og har fokus på hvordan unge innvandrere fra Somalia med lite skolebakgrunn skriver tekster i norskfaget i grunnskoleopplæringen. Hun er utdannet lektor i norsk og norsk som andrespråk og har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole, samt fra norskundervisning for utvekslingsstudenter.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1