Ingri Dommersnes Jølbo

Ingri Dommersnes Jølbo

Ingri D. Jølbo er førsteamanuensis i norsk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser handler om andrespråkstilegnelse og flerspråklighet. Hun har i særlig grad vært opptatt av andrespråksskriving, og har innenfor dette feltet blant annet undersøkt identitetskonstruksjoner og utvikling av stemme og aktørskap i tekster skrevet av andrespråksinnlærere.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform