Inger-Lise Sæther

Inger-Lise Sæther

Dr.scient Inger-Lise Sæther er også utdannet spesialpedagog og logoped og har klinisk pedagogisk utdanning. Inntil 2014 arbeidet hun som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør (R-bup), og var medlem av Velo-Cardio-Facial Syndrom referanseteam ved Rikshospitalets barneklinikk. Sæther er nå pensjonert.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform