Inger-Johanne Sand

Inger-Johanne Sand

Inger-Johanne Sand, professor dr.juris i offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO. Hennes forskningsfelt omfatter statsrett, forvaltningsrett, rettssosiologi, rettsteori, internasjonal konstitusjonell rett. Sand er instituttleder ved Institutt for offentlig rett.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform