Inger Utne

Inger Utne

Inger Utne er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har hovedfag i helsefag og en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo på emnet håp hos kreftpasienter med smerter. Utne har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til sykepleierstudenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler kreftpasienter.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform