Inger Stensaker

Inger Stensaker

er professor i strategisk endring ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun underviser i strategi, endringsledelse og kvalitativ metode. I sin forskning jobber hun tett på bedrifter og følger dem gjennom store omstillinger for å forstå hvordan strategiske endringer implementeres, hvordan kapasitet for hyppige omstillinger kan utvikles, og hvordan dynamikken mellom ledere, mellomledere og ansatte påvirker prosessen og resultatene.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform