Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde er jurist utdannet ved Universitetet i Oslo i 1987. Hun tok Master of Laws (Ll.M.) ved Harvard Law School i 1992. Hun har påtaleerfaring som førstestatsadvokat i Økokrim (1993–2005) og leder av Politiets datakrimsenter (2000–2004). I 2010 tok hun doktorgraden på det strafferettslige prosjektet «Automatisert inndragning» ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun var medlem/sekretær i Datakrimutvalg I og II og er forfatter av en rekke artikler og en bok om strafferettslige og -prosessuelle spørsmål knyttet til datateknologi og internett. Hun ble ansatt som 1.am. ved PHS i 2010.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform