Inger Marie Berg-Hansen

Inger Marie Berg-Hansen

Inger Marie Berg-Hansen har arbeidet ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, siden 2002 og som førsteamanuensis siden 2017. Hun har magistergrad og PhD fra Universitetet i Oslo, og omfattende erfaring fra registrering og utgravning av steinalderlokaliteter, hvorav de siste tjue årene som prosjektleder og forsker. Berg-Hansens forskning har særlig fokusert på ulike temaer innenfor steinalderen i Nord-Europa og Norge, samt teori og metodespørsmål. De viktigste temaene er teknologi og håndverkstradisjoner, samfunnsorganisering og storskala samfunnsutvikling, pionerbosetning, samt landskapsbruk og lokalisering. Berg-Hansen har blant annet publisert en bok om steinalderregistrering og boplasslokalisering i Norge, i tillegg til artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og antologier.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

 • Steinalderen i Sørøst-Norge av Inger Marie Berg-Hansen, Hege Damlien, Lene Melheim, Axel Mjærum, Per Persson, Almut Schülke og Steinar Solheim (Innbundet)

  Steinalderen i Sørøst-Norge

  Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2021 ISBN 9788202737030 Innbundet Akademisk
 • Steinalderen i Sørøst-Norge av Inger Marie Berg-Hansen, Hege Damlien, Lene Melheim, Axel Mjærum, Per Persson, Almut Schülke og Steinar Solheim (Open Access)
  Open Access

  Steinalderen i Sørøst-Norge

  Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2021 ISBN 9788202632274 Open Access Akademisk