Inger Helen Midtgård
© Medielab/HVL

Inger Helen Midtgård

Inger Helen Midtgård (f. 1967) er høgskolelektor ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun blant annet underviser i deltakerdemokratiske metoder. Hennes arbeidserfaring er knyttet til kommunal sektor innen sosiale tjenester og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun har også brei erfaring fra lokalsamfunnsutvikling. Midtgårds forskning er knyttet til deltaking, lokalsamfunnsutvikling og Asset Based Community Development (ABCD), hvor også hennes vitenskapelige publikasjoner er hentet fra.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2