Inger Beate Larsen

Inger Beate Larsen

Inger Beate Larsen, f. 1954, ph.d. i samfunnsmedisinske fag, førsteamanuensis i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder. Arbeidet innen psykisk helsevern og med utdanning innen psykisk helsearbeid. Forskningsfelt: arkitektur og helse og tvang innen psykisk helsevern.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3