Ingeborg Ulvund

Ingeborg Ulvund

Omtale
Ingeborg Ulvund, jordmor og cand.polit., er høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, der hun underviser på bachelorstudiet i sykepleie og på videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Ulvund har lang klinisk erfaring som sykepleier ved ulike somatiske avdelinger og som jordmor ved fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2