Ingeborg Barth Vedøy

Ingeborg Barth Vedøy

Ingeborg Barth Vedøy er Ph.D-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse, hvor hun forsker på sammenhenger mellom fysisk aktivitet, psykisk helse og skoleprestasjoner hos ungdom. Utover dette underviser hun i temaer knyttet til folkehelse og fysisk aktivitet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform