Ingeborg Aspfors-Sveen
© Ingeborg Aspfors-Sveen

Ingeborg Aspfors-Sveen

Ingeborg Aspfors-Sveen er utdannet lektor i engelsk og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo. Hun har undervisningserfaring fra både studiespesialisering, yrkesfag og innføringsklasser, og underviser i dag ved Rud videregående skole. Aspfors-Sveen er medforfatter på Citizens Basic, engelsk for videregående.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3