Ingebjørg Tonne
© Foto: Nadia Frantsen, UiO

Ingebjørg Tonne

Ingebjørg Tonne er professor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Senter for flerspråklighet (MultiLing), Universitetet i Oslo. Hun underviser og veileder i grammatikkrelaterte emner, blant annet kontrastiv grammatikk, andrespråkstilegnelse og flerspråklighet. Hun har forsket på hvordan økt lesing av litteratur kan bidra til bedring av lese- og skriveferdighetene til elever i norsk skole, og utforsker nå hvilke læringsmessige muligheter som ligger i koblingen mellom språklig bevissthet og skriveutvikling hos skoleelever. Hun har doktorgrad i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2001 med et kontrastivt avhandlingsarbeid om aspekt i norsk – spansk – engelsk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform