Ingebjørg Nytrøen
© Privat

Ingebjørg Nytrøen

Ingebjørg Nytrøen er fengselsførstebetjent ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), og har vært i Kriminalomsorgen siden januar 1998. Nytrøen har bred erfaring fra ulike stillinger ved en lang rekke fengsler: Bastøy, Ila, Kongsvinger, Hedmark og Ullersmo fengsel. Lengst fartstid har hun fra Oslo fengsel, der hun etter fullført fengselsskole i 2000 arbeidet i 15 år som fengselsbetjent, fritidsleder, veileder og avdelingsleder. Som avdelingsleder hadde Nytrøen ansvar for innsatte og ansatte på mottaksavdelingene, med hovedfokus på de isolerte og håndteringen av disse. Nytrøen holder jevnlig forelesninger for aspiranter på KRUS om varetekt, isolasjon og selvmord.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform