Inge Eidsvåg
© Foto: Unni Ranheim

Inge Eidsvåg

Inge Eidsvåg er født i 1947 på Hitra i Sør-Trøndelag. Han er cand.philol med historie hovedfag og har vært lærer i grunnskolen, ved Ringve gymnas og ved Nansenskolen på Lillehammer. Der var han også rektor i perioden 1986–98. Fra 1999 har han vært lektor ved samme institusjon.

Inge Eidsvåg er en flittig bidragsyter til bøker, tidsskrifter, aviser og NRK. Han er fast spaltist i lokalavisene Hitra/Frøya og Gudbrandsdølen/Dagningen og fra august 2008 i DNTs medlemsblad Fjell og Vidde.
Han har redigert seks essaysamlinger og skrevet bøkene Henders gjerning (1993), I livets labyrint (1996), Læreren. Betraktninger om kjærlighetens gjerninger (2000), Når livet kaster skygger. Refleksjoner om mening, omsorg og trøst (2002), Forunderlige øyeblikk (2003), Menneske først! (2004),Den gode lærer i liv og diktning (2005), Stille stemmer – indre bilder. Om lesningens velsignelser, farer og fryd (2007), Tanker ved treklaveret (2008), Minnene ser oss (2010), Men livet lever (2013), Underveis (2015), Døden (2017), I livets skole (2021) og Etterslått (2023).

I 1992 fikk Inge Eidsvåg "Brobyggerprisen" for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulike religioner og livssyn, og i 1997 ble han tildelt "Kulturprisen for Gudbrandsdalen". I 2005 fikk han "Forsoningsprisen" for sitt dialogarbeid for demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning på Balkan.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform

Anmeldelser

«Det er balsam for sjelen å lese en så god og kunnskapsrik skribent. Måtte boken få et langt og godt liv og komme i mange opplag. Det fortjener den.»

Finn Stoveland, Skolefokus

«Eidsvågs bok er et opplagt valg hvis du vil øke din forståelse av og innsikt i oppdragergjerningen i dagens samfunn. Den er velskrevet, underholdende og utfordrende. Det er en bok til å bli klokere av.»

Lars Monsen, Gudbrandsdølen Dagningen

«Han har skrevet betraktninger som suger leseren inn i handlingene gjennom skildringer som skaper identifikasjon og medopplevelse. Det er derfor det kjennes nærliggende å omtale boka som en pedagogisk andaktsbok.»

Alfred Oftedal Telhaug, Norsk Skole-/Førskoleblad

«Eidsvåg bok er utvilsomt noe av det beste som er skrevet om lærergjerningen, selv om den også skaper motforestillinger. Det bør en god bok gjøre.»

Jan M. Claussen, Bokvennen

«Dette vil jeg kalle visdomslitteratur! Inge Eidsvåg skriver spenstig, elegant og vakkert.»

Brian McNeill, Vårt Land

«En skribent som Inge Eidsvåg er sjelden vare i våre dager. Læreren er rett og slett oppløftende lesning.»

Tone Solberg, Dagens Næringsliv

"Jeg anbefaler boken på det varmeste, og den passer for alle."

H M Svabø , Tidsskrift for den norske legeforening

"Inge Eidsvåg er en dyktig formidler. Best er han når han filosoferer over de små ting, og skildrer eget liv og omgivelser med nydelige bilder og metaforer. Her kommer klokskapen til sin rett. Kunnskapen strør han utover i form av omfattende litteraturstudier, både skjønnlitterært og faglig."

Asbjørn Ringen, Gudbrandsdølen Dagningen

"Inge Eidsvåg gjør det, ikke overraskende, med troverdighet, klokskap og en solid porsjon humor. Det siste er avgjørende viktig."

Torstein Hvattum, Aftenposten

Og så så mye man lærer mens man leser! Uten at det går på bekostning av hans gode penn og strålende fortellerevne, øser Eidsvåg av sin kjennskap til litteratur og historie så man føler seg fire hakk klokere etter hvert eneste kapittel. En tankevekkende leseropplevelse som sitter. I minnet.

Camilla Berg Hansen, Gudbrandsdølen Dagningen