Inga Bostad

Inga Bostad

Inga Bostad er professor ved Universitetet i Oslo og professor 2 ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Hennes forskning dreier seg om grunnleggende spørsmål i pedagogisk filosofi, erkjennelsesteori, språkfilosofi, skeptisme og annerledeshet. Hun har utgitt en rekke publikasjoner, blant annet bøkene Å se seg spørrende omkring – introduksjon til pedagogisk filosofi (2017), Søk (2006), Tenkepauser – filosofi og vitenskapsteori (2003) sammen med Hilde Bondevik, og Arne Næss (1998).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform