Ildri Kjølseth
© Bente Wallander

Ildri Kjølseth

Ildri Kjølseth er lege med spesialitet i geriatri og ph.d. Hun har mange års erfaring med klinisk arbeid som sykehuslege ved indremedisinske/onkologiske og geriatriske avdelinger. Kjølseth har forsket på eldres selvmord i Norge.

Hun fikk i 2010 doktorgraden med avhandlingen «Control in life - and in death. An understanding of suicide among the elderly»

Siden 2005 har Kjølseth gjennomført tallrike undervisningsoppdrag for helsepersonell av ulike kategorier om temaet på høyskole- og masternivå. Hun har også utviklet et kurs innen kompetanseheving om selvmord blant eldre, spesielt rettet mot fagpersonell i eldresektoren. Kurset er benyttet i flere kommuner, blant annet i Oslo kommune, ved Helseetaten i kommunen.

I tillegg til forskningsartikler har Kjølseth også skrevet flere mer populariserte artikler om emnet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform