Ida Marie Oma
© Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon/Håvard Madsbakken

Ida Marie Oma

Ida Maria Oma er doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole og tilknyttet ph.d.-programmet i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra samme universitet. Omas doktorgradsprosjekt omhandler de norske styrkebidragene til ISAF i Afghanistan og byrdefordeling i allierte utenlandsoperasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform