Hjørdis H.K. Bakke

Hjørdis H.K. Bakke

Hjørdis H.K. Bakke er førstelektor på Dronning Mauds Minne Høgskole med cand.scient-grad i økologi fra AVH (nå NTNU) i Trondheim. Bakke har undervist på grunn- og videreutdanning i barnehagelærerutdanningen, og har i tillegg holdt en rekke kurs om naturfag og naturfagets plass i barnehagen. Hun har også undervisningserfaring fra videregående skole innen naturfag og biologi.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform