Hildegunn Fandrem

Hildegunn Fandrem

Hildegunn Fandrem er professor ved Universitet i Stavanger, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA). Hun forsker, veileder og foreleser hovedsakelig på temaene inkludering av barn/elever med innvandrerbakgrunn og mobbing, herunder digital mobbing. Hun har vært norsk representant i et europeisk nettverk mot digital mobbing. Fandrem leder ellers forskergruppa Mangfold og Inkludering på NSLA.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5

Område og fag
Type
Språk/målform