Hilde Sollid

Hilde Sollid

Hilde Sollid er professor i nordisk språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet,Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun underviser og veileder hovedsakelig på master i grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn. Et gjennomgående tema i Sollids forskning er Nord-Norge som flerspråklig landsdel, og hovedfokus er på sosiolingvistiske perspektiver på språklig mangfold i og utenfor klasserommet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform