Hilde Lidén
© Institutt for samfunnsforskning / Jan Egil Sandstad

Hilde Lidén

Hilde Lidén er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes fagbakgrunn er sosialantropologi. Hennes forskningsinteresser er barn, ungdom og familier, generasjonsperspektiv på migrasjon og nasjonale minoriteter, innvandringspolitikk og menneskerettigheter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform