Hilde Hatleskog Zeiner

Hilde Hatleskog Zeiner

Hilde Hatleskog Zeiner er statsviter med PhD i Politial and Social Studies fra European University i Firenze. Hun arbeider ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR – OsloMet hvor hun blant annet forsker på organiseringen av offentlige velferdstjenester, kunnskapsforståelse og organisering av ansvar mellom ulike forvaltningsnivå.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2