Hilde Drivenes Moore

Hilde Drivenes Moore er førstebibliotekar og instituttleder for Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Moore er utdannet litteratur- og religionsviter og har publisert forskning innen informasjonskompetanse, forskningsstøtte og knowledge management. Hun er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Moore på Universitetet i Agder (UiA).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform