Herner Sæverot

Herner Sæverot

Herner Sæverot er professor dr.philos. i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen. Han er også professor II i pedagogikk ved Kunsthøgskolen i Bergen. Sæverots primære forskningsinteresser inkluderer allmenne pedagogiske spørsmål, pedagogisk danning, eksistensiell pedagogikk, og litteratur og pedagogikk. Han har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler, i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Sæverot er også medlem av Dannelsesutvalget ved Universitetet i Bergen.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3