Henriette Sinding Aasen

Henriette Sinding Aasen

Omtale
Henriette Sinding Aasen (henriette.aasen@uib.no) er professor på
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområde
er velferdsrett, med særlig fokus på helse og menneskerettigheter.
Hun har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter
om forholdet mellom rettslig regulering, sosialt medborgerskap og
demokrati.

Et sentralt tema i mange av hennes publikasjoner er tilgang
til adekvat helsehjelp for svake grupper. Relevante publikasjoner er
Grunnloven og velferdsstaten (Aasen & Kildal, 2014); Juridification and
Social Citizenship in the Welfare State (Aasen, Gloppen, Magnussen &
Nilssen, 2014); Prioriteringsveiledere som styringsverktøy i skjæringspunktet
mellom rett og medisin (Aasen & Magnussen, 2016); Retten til
sykehustjenester i Norge og Danmark: Komparative betraktninger om
rett, politikk og faglig skjønn (Aasen, Hartlev & Magnussen, 2016).
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1