Henriette Sinding Aasen

Henriette Sinding Aasen er professor på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområde er velferdsrett, med særlig fokus på helse og menneskerettigheter. Hun har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter om forholdet mellom rettslig regulering, sosialt medborgerskap og demokrati. Et sentralt tema i mange av hennes publikasjoner er tilgang til adekvat helsehjelp for svake grupper.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3