Helge I. Strømsø

Helge I. Strømsø

Helge I. Strømsø er professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker på elever og studenters lesing av trykte og digitale tekster, og har gjennom de siste tiårene skrevet om dette både i norske og internasjonale tidsskrifter.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform