Helga Kufaas Tellefsen

Helga Kufaas Tellefsen

Helga Kufaas Tellefsen er førstelektor i matematikkdidaktikk ved OsloMet –storbyuniversitetet. Hun har de siste årene hatt ansvaret for og undervist lærere i matematikk/matematikkdidaktikk i videreutdanningstilbudet «Kompetanse for kvalitet» samt innen etterutdanning. Tellefsen har sittet som representant for HiOA (nå OsloMet) i den nasjonale gruppen NELVU, Nettverk for elev- og lærlingvurdering. Hun har skrevet flere artikler og kapitler som omhandler vurdering for læring i matematikk.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Språk/målform