Helene Valvatne
© Foto: Jon Valvatne

Helene Valvatne

Helene Valvatne (f. 1946), har lærerutdanning og norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen og mastergrad i Bilingual Education fra Boston University. Hun er høgskolelektor i norsk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og har tidligere vært knyttet til Høgskolen i Bergen og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform