Helene Thise
© Foto: Selma Thise Türkmen

Helene Thise

Helene Thise er lektor i dansk som andrespråk på Københavns Professionshøjskole. Hun arbeider med etter- og videreutdanning av lærere og underviser blant annet i språkutviklende fagundervisning. Hun er særlig opptatt av flerspråklighet som ressurs og av hvordan man rent praktisk kan inkludere flere språk i læringsarbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1