Helene Illeris

Helene Illeris

Helene Illeris har bakgrunn som kunstner, lærer og forsker. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling i kunst- og håndverkdidaktikk ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) (nå Aarhus Universitet) i 2002, og siden har hun arbeidet med å utvikle fagområdet i Skandinavia. Helene har skrevet en lang rekke vitenskapelige bøker, kapitler og artikler om didaktikk knyttet til samtidskunst, visuell kultur og estetiske læringsprosesser. Siden 2010 har hun vært ansatt på fulltid som professor i kunstfagdidaktikk ved Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for kunstfag, der hun har vært opptatt av performative og kunstbaserte læringsformer og av bærekraft som innfallsvinkel til kunstfagene. Hun har utviklet begrepene Art Education for Sustainable Development (AESD) og økologisk oppmerksomhet i kunst og håndverk.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Anmeldelser

Boken kan være en idébank og nyttig håndbok i kunst og håndverk-undervisning. Den kan også være en tankevekker og inspirasjonskilde for oss som er lærere i andre fag.

Anne Rita Feet, Bedre Skole nr. 1/2021Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk