Helena Schmidt

Helena Schmidt

Helena Schmidt har doktorgrad (2022) i diakoni og citizenship-studier ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er midlertidig vitenskapelig ansatt ved samme sted. Schmidt arbeider empirisk og tverrfaglig i møtepunktene mellom kritiske medborgerskapsstudier, diakonistudier og kritiske matstudier, med spesiell interesse for utenforskap, usynlighet og kroppslighet i diakonale og offentlige rom. Hun er utdannet ernæringsfysiolog med en master i profesjonsetikk og diakoni.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2