Heidi Hjelmeland

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har forsket på mange ulike aspekter ved suicidalitet siden 1992. De siste årene har hun vært særlig opptatt av kontekstens betydning for utvikling av suicidalitet, samt i metode- og teoriutvikling i selvmordsforskningen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform