Heidi Enehaug

Heidi Enehaug

Heidi Enehaug er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet –storbyuniversitetet. Temamessig har Heidis forskning et bredt nedslagsfelt som dekker organisasjonsutvikling, organisasjonslæring, arbeidsmiljø, arbeidsinkludering, medvirkning og medbestemmelse, HMS og sykefravær, konflikter og konflikthåndtering, varsling, omstilling og fusjoner, samt mangfold.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform