Heidi A. Zangi

Omtale
Heidi A. Zangi, ph.d., er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helse, Diakonhjemmet Høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har doktorgrad i emnet livsstyrketrening, som er et gruppebasert mestringskurs for personer med kroniske og smertefulle tilstander. Zangi har i mange år arbeidet med kompetanseutvikling, veiledning og undervisning av sykepleiere og annet helsepersonell. Hennes forskning er spesielt relatert til læring og mestring hos personer med revmatiske sykdommer.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2