Hege Ingeborg Aamlid

Hege Ingeborg Aamlid

Hege Ingeborg Aamlid har en master i sykepleievitenskap og er lektor ved VID vitenskapelige høyskole, Oslo. Hun har klinisk erfaring blant annet med akutt lunge- og hjertesyke, deriblant KOLS pasienter. Hun er fasilitator i medisinsk simulering og sykepleiefaglig veileder. Aamlid er engasjert innen forskning på områder omhandlende KOLS og medisinsk simulering.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform