Harm-Gerd Karl Blaas

Harm-Gerd Karl Blaas

Harm-Gerd K. Blaas, dr.med., professor emeritus ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tidligere overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform