Hans Wilhelm Mørch

Hans Wilhelm Mørch

Hans Wilhelm Mørch er cand.scient. fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i matematisk statistikk. Han har tidligere jobbet som matematikklærer i grunnskolen og videregående skole gjennom 15 år og har også undervist ved Universitetet i Oslo. Mørch er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform